dimarts, 3 de gener de 2012

INCONVENIENTS DE LES TIC

1.Pseudoinformació: l’accés a gran quantitat d’información no significa estar millor informat. És necesari, per tant, que l’estudiant tinga ferramentes que li permiten seleccionar l’informació més rellevant.

2.Sobrecàrrega
d’informació: Internet ens ofereix molta informació en un curt espai de temps. Si no disposem de temps suficient per a processar esta informació, podem arribar a una saturació que impediria l’aprenentatge.

3.Dependència
tecnològica: Un altre dels riscs de l’aplicació de les TIC és el fet que amb l’ús dels sistemes
informàtics en l’educación se li done un major valor al “saber com” sobre el “saber que o saber sobre”. Hauríem d’indicar que els mitjans i els recursos utilitzats deuen estar subordinats al procés educatiu, no a l’inversa.

4.Condicions econòmiques: Un altre desavantatge de la introducció de les noves tecnologies en l’ensenyament és que implica una sèrie de recursos per part del centre educatiu i per part dels alumnes. Així, ni tots els centres ni tots els alumnes es troben en les condicions necessàries per a disposar d’aquestes tecnologies.

www.youtube.com/watch?v=iwPj0qgvfIs

2 comentaris:

  1. Una reflexió necessària, breu i amb línies directrius encertades. Jo afegiria encara dos importants aspectess descoberts en el context de la investigació amb els propis alumnes/adolescents i joves: http://unbloceducat.wordpress.com/2011/10/12/falta-cultura-digital-entre/
    BON ANY!

    ResponElimina
  2. Hola Marina,
    Ahir vaig acabar la primera part de les pràctiques a l'institut de Benicalap i he de comunicar-te que les dues vegades que un professor ha volgut emprar les TIC, malauradament hi ha hagut problemes tècnics. De fet, el guix mai no et falla!

    ResponElimina